Jestem nowy!

Adresaci:

JESTEM NOWY!

EDUKACYJNE PAKIETY WSPARCIA procesu adaptacji dla nowych pracowników banków spółdzielczych

Proponujemy Państwu Pakiet Wsparcia Procesu Adaptacji dla nowych pracowników Państwa banku, która ma na celu ustrukturyzowanie modelu wdrożenia nowego pracownika  oraz wzmocnienie procesu jego adaptacji w nowym środowisku pracy jakim jest Bank Spółdzielczy.

Korzyści:

Co uzyskają Państwo poprzez udział w procesie wsparcia adaptacji nowych pracowników Banków Spółdzielczych SGB?

 • Wzrost efektywności w pracy
 • Możliwość zmotywowania pracownika do większego zaangażowania na nowym stanowisku pracy
 • Usystematyzowanie wiedzy w danym obszarze
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych
 • Weryfikcję posiadanych kompetencji.

Program:

Kursy e-learningowe JESTEM NOWY W SGB! zawarte w pakiecie:

 • Ochrona danych osobowych: ok. 5:20 godz.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: ok. 10:40 godz.
 • Tajemnica bankowa: ok. 4:00 godz.
 • Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji: ok. 4:00 godz.
 • Zdarzenia i straty, czyli wstęp do ryzyka operacyjnego: ok. 2:00 godz.
 • Marketing w bankowości: ok. 2:00 godz.
 • Kształtowanie kultury etycznej w Banku: ok. 1:30 godz.

Pobierz

Kursy e-learningowe JESTEM NOWY W BPS! zawarte w pakiecie:

 • Ochrona danych osobowych: ok. 5:20 godz.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: ok. 10:40 godz.
 • Tajemnica bankowa: ok. 4:00 godz.
 • Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych: ok. 3:15 godz.
 • Zdarzenia i straty, czyli wstęp do ryzyka operacyjnego: ok. 2:00 godz.
 • Marketing w bankowości: ok. 2:00 godz.
 • Kształtowanie kultury etycznej w Banku: ok. 1:30 godz.

Pobierz
 

 • Miejsce szkolenia: on-line
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe
Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem.

Zasady odpłatności
Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.
Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

* Pakiet szkoleń JESTEM NOWY! – Warunki techniczne
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:
- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Jestem nowy!

Data:

Miejsce szkolenia: on-line

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×