Najbliższe szkolenia

 


 

Żeby zobaczyć aktualną listę szkoleń, przejdź do: Aktualności:  

Data

Temat

Rodzaj

 

Trwa rekrutacja na szkolenia e-learningowe:

 
  Skuteczne negocjacje biznesowe  
  Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta  
  Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta  
  Podstawowe narzędzia pracy managera  
  Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym  
  Jak przygotować prezentację?  
  Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?  
  Zarządzanie czasem  
  Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?  
  Badanie rentowności produktów bankowych  
  Compliance dla banków SGB   NOWOŚĆ!  
  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci  
  Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ!  
  Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe   NOWOŚĆ!  
  Marketing w banku  
  Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym  
  Kształtowanie kultury etycznej w banku  
  Pigułka wiedzy o PSD 2  
  Ochrona danych osobowych  
  Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji  
  Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ!  
  Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych  
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  
  Tajemnica bankowa  
  Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych  
  Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych  
  Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego  
  Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej  

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×