Doradztwo

Zmiany przepisów prawa, wymogi regulatorów a przede wszystkim konkurencja i oczekiwania klientów to wszystko powoduje, że w banku istnieje nieustana potrzeba doskonalenia kompetencji pracowników, którzy decydują o codziennym jego sukcesie.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników
 • Środki dostępne we wszystkich województwach i są rozdysponowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy
 • Wnioski mogą składać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy
 • Przedsiębiorca sam decyduje o wyborze kursu lub studiów podyplomowych. Przedsiębiorca może wybrać dowolną usługę dostępną na rynku
 • Wnioski należy składać do swojego lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy
 • Co do zasady 80% kosztów kształcenia sfinansuje KFS; 20% wydatków ponosi przedsiębiorca z własnych środków
 • Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Dodatkowo lokalny urząd pracy może ustalić limit w wysokości dotacji.
 • Sposób dystrybucji dofinansowania: zazwyczaj refundacja
 • Dofinansowane działania muszą być zgodne z ustalonymi, na dany rok, priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Środki z rezerwy KFS są rozdzielane zgodnie z priorytetami Ministra oraz Rady Rynku Pracy
 • Terminy naborów dla poszczególnych powiatów są ogłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Na środki z rezerwy KFS są ogłaszane dodatkowe nabory.
 • Pracownicy BODiE wspierają banki spółdzielcze w wyborze odpowiedniego szkolenia oraz pomagają w przygotowaniu wniosków.

Dlatego proponujemy:

ZBUDUJ Z NAMI ROCZNY PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW I APLIKUJ O DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEŃ

Jak uzyskać dofinansowanie na kompleksowy program rozwoju kompetencji pracowników?

 1. Umów się z Doradcą BODiE.
 2. Zbadamy potrzeby szkoleniwe Banku.
 3. Przygotujemy projekt szkoleniowy.
 4. Przygotujemy wniosek o dofinansowanie.
 5. Po uzyskaniu dofinansowania zrealizujemy projekt szkoleniowy.
 6. Zbadamy efakty.
 7. Pomożemy rozliczyć projekt.

Nie czekaj – środki na dofinansowanie są dostępne w ograniczonym czasie.

Zadzwoń i umów się na spotkanie:

Biuro Szkoleń

Fatima Mojzykiewicz | Koordynator ds. szkoleń

M.: +48 608 522 994 | E.: sesje@bodie.pl

Katarzyna Stempel | Koordynator ds. szkoleń

M.: +48 600 450 122 | E.: sesje@bodie.pl
 

Oddział Warszawa

Joanna Szafranowska | Doradca

M.: +48 608 386 349 | E.: sesje@bodie.pl

Jeżeli potrzebujesz porozmawiać o rozwoju kompetencji pracowników, możesz też dzwonić do:

 

Maciej Wojtaszek | Prezes Zarządu

T.: +48 61 42 37 205 | M.: +48 602 680 708 | M.: poznan@bodie.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×