VIDEO-SZKOLENIA DLA RAD NADZORCZYCH

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Członkowie Rad nadzorczych oraz Zarządów w bankach spółdzielczych oraz kandydaci na członków RN i Zarządów BS.

Cel:

Rozwój kompetencji organów zarządczych banków spółdzielczych.

Korzyści:

- możesz zaplanować rozwój kompetencji Rady na cały rok, bo wiesz jakie video
szkolenia są dostępne;
- wystarczy zaplanować w trakcie posiedzenia Rady maksymalnie 60 min. na
szkolenie i przed lub po posiedzeniu przesłać do BODiE listę uczestników celem
wystawienia zaświadczeń;
- nie chcesz tego realizować w trakcie trwania posiedzenia Rady możesz to zrobić w
dowolnym czasie, bo otrzymujesz od BODiE dostęp do danego filmu szkoleniowego
na określony, umówiony czas.

Metodyka:

Video szkolenie to audiowizualna forma edukacyjna, która stanowi atrakcyjne uzupełnienie dla szkoleń stacjonarnych. To maksymalnie 60 minutowe szkolenie, które w skondensowanej formie – uzupełnionej o materiały szkoleniowe – przedstawia odbiorcom esencję z danego zakresu tematycznego.

Program:

Tematy szkoleń:

Video szkolenie 1
TEMAT pt. Rola i zadania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w procesie nadzoru nad ryzykiem

Video szkolenie 2
TEMAT pt. Przegląd najistotniejszych postanowień Rekomendacji Z dla Rad Nadzorczych

Video szkolenie 3
TEMAT pt. Zadania Rady Nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku

Video szkolenie 4
TEMAT pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla członków Rad Nadzorczych

Video szkolenie 5 - NOWOŚĆ!
TEMAT pt. Ocena kondycji finansowej Banku Spółdzielczego przez Radę Nadzorczą

Video szkolenie 6 - NOWOŚĆ!
TEMAT pt. Obowiązki dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banków w kontekście ESG

 

Video szkolenia dla pracowników banków:

Video szkolenie 7 - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Video szkolenie 8 - Zagrożenia cyberprzestępczością

Video szkolenie 9 - NOWOŚĆ!

Szkolenie antynapadowe (Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sytuacjach wystapienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego) - szkolenie prowadzone przez rzecznika Komendy Głównej Policji w Poznaniu, Pana Andrzeja Borowiaka

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe
Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem.

Zasady odpłatności
Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.
Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

* Pakiet szkoleń JESTEM NOWY! – Warunki techniczne
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:
- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: VIDEO-SZKOLENIA DLA RAD NADZORCZYCH

Data:

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×