Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych (szkoleń, kursów, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu). Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki Bazie pracodawcy i ich pracownicy mogą znaleźć usługi szkoleniowe odpowiadającej ich potrzebom, a następnie ubiegać się u Operatorów regionalnych o dofinasowanie ze środków unijnych.

Akademia kompetencji dla sektora finansowego

Razem z BODiE rozwijaj kompetencje w finansach. Zyskaj do 80% dofinansowania

Obecnie realizowany jest projekt, w ramach którego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla pracowników banków spółdzielczych. Projekt jest nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie można uzyskać w konkretnych obszarach tematycznych wynikających z Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym.

REKOMENDACJA NR 1

 • Projekt „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”
 • Nabór kończy się 31 grudnia 2022 r.
 • Operator, który udziela wsparcia: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości (woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie) oraz SMG/KRC Poland (woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie)
 • Max. kwota wsparcia przypadająca dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika wynosi 5 153,41 zł netto
 • Strona internetowa projektu:

https://ocwp.org.pl/projekty-unijne/kompetencje-dla-sektora-finansowego/
https://smgkrc.com/projekty-unijne/kompetencje-dla-sektora-finansowego

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

1. Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
2. Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
3. Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
4. Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta
5. Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
6. Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
7. Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
8. Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
9. Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
10. Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
11. Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
13. Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
14. Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
15. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
16. Analiza finansowa banku spółdzielczego
17. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
18. Ustawa o kredycie hipotecznym.

Jak przebiega proces wsparcia?

1. Wypełnij Formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
2. Przekaż Operatorowi w terminie naboru wymagane dokumenty (rekrutacja do projektu jest prowadzona przez Operatorów cyklicznie, w 7 dniowych rundach, 1 raz na kwartał przez cały kres realizacji Projektu)
3. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi BODiE i weź udział w szkoleniach.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: T.: +48 608 339 937, E.: projekty@bodie.pl
_____

Baza Usług Rozwojowych – skorzystaj z dofinasowania szkoleń

Banki Spółdzielcze nadal mają możliwość ubiegania się o dofinasowanie kosztów szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty szkoleń dofinasowanych zamieszczone są w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), natomiast wniosek o dofinansowane pracodawca składa do Operatora regionalnego.

 • Środki dostępne są we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego;
 • Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie;
 • Wysokość dofinansowania to co do zasady 50% kosztów kształcenia – wyższe dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki;
 • Poziom dofinansowania różni się w zależności od regionu/subregionu; 
 • Sposób dystrybucji dofinansowania: bon lub refundacja;
 • Pierwszeństwo w dostępie do środków mają przedsiębiorcy, które spełniają priorytety regionalne;
 • Dofinasowanie można otrzymać tylko na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe itp.) zamieszone w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
 • Terminy naborów: zróżnicowane dla każdego z regionów.

Od czego zacząć:
1. Sprawdź ofertę BODiE w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10873)
2. Jeżeli nie znalazłeś szkolenia, którym jesteś zainteresowany koniecznie skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
3. Skontaktuj się z Operatorem: pobierz
4. Wypełnij wniosek aplikacyjny – możesz liczyć na naszą pomoc
5. Podpisz umowę z Operatorem
6. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i zgłoś swoich pracowników na wybraną usługę
7. Skorzystaj z usługi rozwojowej w BODiE
8. Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę ewaluacyjną
9. Rozlicz się z Operatorem.

!!! W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 istnieje możliwość objęcia dofinansowaniem usług szkoleniowych realizowanych w formie zdalnej (e-szkolenia)

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: T.: +48 608 339 937, E.: projekty@bodie.pl

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×