Udział banku spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym...

Udział banku spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym...

  • Rok wydania: 2022
  • Stron: 22
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 29,40 zł netto PLN
Opis:

Udział banku spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.12.2021 r.
Projekt instrukcji „procedury określające szczegółowe zasady postępowania banku spółdzielczego w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w trybie Ustawy prawo restrukturyzacyjne
z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.12.2021 r.
Praktyczny poradnik

Wydanie I
Wg stanu prawnego na dzień 1.12.2021 r.

Spis treści:

Rozdział I. Wstęp | s. 4
Rozdział II. Przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w okresie od 24.06.2020 r. do 31.10.2021 r. | s. 5
Rozdział III. Kierunki restrukturyzacji prowadzonej w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (z wyłączenie regulacji obowiązujących w zakresie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w okresie COVID-19) | s. 7
Rozdział IV. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie sądowe, toczące się w stosunku do dłużnika Banku | s. 11
Rozdział V. Skutki prawne dla egzekucji prowadzonej w stosunku do dłużnika, w przypadku wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego | s. 12
Rozdział VI. Działania Banku jako wierzyciela w postępowaniu związanym z zawarciem układu między dłużnikiem i wierzycielem | s. 14
Rozdział VII. Udział Banku w głosowaniu nad układem, w procesie zatwierdzenia tego układu przez sędziego – komisarza | s. 17
Rozdział VIII. Sposób prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika w okresie trwającej restrukturyzacji | s. 19
Rozdział IX. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | s. 21

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje:
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×