Ocena zdolności prawnej klientów banku spółdzielczego

Ocena zdolności prawnej klientów banku spółdzielczego

  • Rok wydania: 2021
  • Stron: 109
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 48,00 zł netto PLN
Opis:

Ocena zdolności prawnej klientów banku spółdzielczego. Status prawny, reprezentacja i zasady odpowiedzialności podmiotów prawnych, będących stroną umów zawieranych z Bankiem

Wydanie V, poszerzone i uaktualnione
wg stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.

Spis treści:
Rozdział I. Status prawny osoby fizycznej, która ma być stroną umowy zawieranej z Bankiem (zasady ogólne) | s. 5
Rozdział II. Status prawny, reprezentacja i odpowiedzialność osoby fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą | s. 11
Rozdział III. Status prawny „zarządcy sukcesyjnego” ustanowionego z uwagi na zgon przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG | s. 19
Rozdział IV. Wspólnicy spółki cywilnej | s. 23
Rozdział V. Osobowe Spółki Prawa Handlowego | s. 26
1. Spółka Jawna | s. 26
2. Spółka Komandytowa | s. 30
3. Spółka Komandytowo-akcyjna | s. 32
4. Spółka Partnerska | s. 34
Rozdział VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji | s. 38
Rozdział VII. Spółka akcyjna w organizacji | s. 40
Rozdział VIII. Odpowiedzialność spółek kapitałowych w organizacji | s. 44
Rozdział IX. Spółki kapitałowe prawa handlowego | s. 46
Rozdział X. Spółdzielnie | s. 52
Rozdział XI. Przedsiębiorstwa państwowe | s. 55
Rozdział XII. Stowarzyszenie | s. 61
Rozdział XIII. Kościoły i związki wyznaniowe | s. 65
Rozdział XIV. Fundacja | s. 71
Rozdział XV. Izby gospodarcze | s. 76
Rozdział XVI. Wspólnoty mieszkaniowe | s. 78
Rozdział XVII. Związki zawodowe | s. 84
Rozdział XVIII. Grupy producentów rolnych | s. 85
Rozdział XIX. Partie polityczne | s. 87
Rozdział XX. Gmina | s. 90
Rozdział XXI. Powiat | s. 95
Rozdział XXII. Województwo | s. 96
Rozdział XXIII. Spółki prawa handlowego tworzone w celu realizacji zadań gospodarki komunalnej | s. 97
Rozdział XXIV. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu | s. 99
Dodatek: praktyczny poradnik | s. 101
Słownik pojęć | s. 109

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×