Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie ryzykiem braku zgodności, anonimowe powiadamianie o nieprawidłowościach – obowiązki Banku

Adresaci:

1. Obecni i nowi pracownicy Banku, którzy zgodnie z przepisami prawa, Rekomendacji KNF powinni przechodzić wstępne oraz cykliczne szkolenia.
2. Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, ryzykiem braku zgodności.
3. Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do przestrzegania procedury anonimowego
powiadamiania o nieprawidłowościach.

Wymagania:

Ogólna znajomość praktyki działania na swoich stanowisku w banku.

Cel:

1. Uzyskanie przez uczestników informacji o zakresie wymagań związanych z zadaniami dotyczącymi ryzyka operacyjnego, ryzyka braku zgodności i anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach na stanowiskach pracy.
2. Wskazanie problematycznych zdarzeń i zachowania, które może rodzić ryzyko.
3. Uzyskanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu w zakresie ochrony informacji oraz danych osobowych.

Korzyści:

Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska
pracy/służbowego.

Program:

1. Ryzyko operacyjne:

 • Bank jako szczególny rodzaj przedsiębiorstwa
 • Ryzyko działalności Banku
 • Czy jest ryzyko operacyjne, jak je rozpoznawać?
 • Obowiązki komórek organizacyjnych oraz pracowników Banku związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
 • Zgłaszanie incydentów ryzyka do rejestru
 • Samoocena ryzyka dokonywana przez komórki i jednostki banku.

2. Ryzyko braku zgodności:

 • Czym jest ryzyko braku zgodności, jak je rozpoznawać?
 • Polityka zgodności (zasady)
 • Obowiązki komórki ds. zgodności oraz pracowników związane z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
 • Identyfikowanie naruszeń zgodności i przekazywanie informacji do pomiaru ryzyka braku zgodności.

3. Anonimowe powiadamianie o nieprawidłowościach:

 • Jakie fakty powinny być przekazywane do wiadomości organów Banku?
 • Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach
 • Obowiązki pracowników związane z procedurą anonimowego powiadomienia
 • Ochrona danych osobowych oraz ochrona osób dokonujących powiadomienia
 • Postępowanie następcze po dokonaniu zgłoszenia.
 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie ryzykiem braku zgodności, anonimowe powiadamianie o nieprawidłowościach – obowiązki Banku

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×