Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, tzw. „szyte na miarę”, są rozwiązaniem dla banków/ firm chcących przeszkolić większą grupę pracowników w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Ta forma szkoleń daje możliwość dopasowania zarówno zakresu merytorycznego, jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu omówienia i dostosowania szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej przykładowe programy szkoleniowe.

Wykaz szkoleń zamkniętych

Nazwa
Partner
Miejsce
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki Banku zapisane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. i po jej nowelizacji w 2021 r.
on-line lub w siedzibie banku
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe
on-line lub w siedzibie banku
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wdrożenie dyrektywy AML V – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – szkolenie okresowe
on-line lub w siedzibie banku
Ryzyko operacyjne – podejście praktyczne dla pracowników Banku Spółdzielczego
on-line lub w siedzibie banku
SZKOLENIA DLA RN: Analiza ryzyka portfelowego – dla członków Rad Nadzorczych
on-line lub w siedzibie banku
SZKOLENIA DLA RN: Ocena odpowiedniości członków organów banku spółdzielczego
on-line lub w siedzibie banku
SZKOLENIA DLA RN: Polityka oceny odpowiedniości członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze funkcje
on-line lub w siedzibie banku
SZKOLENIA DLA RN: Rola, zadania i odpowiedzialność członków Komitetu Audytu w banku spółdzielczym wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
on-line lub w siedzibie banku
SZKOLENIA DLA RN: Sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego – dla członków Rad Nadzorczych pełniących funkcję członków Komitetu ds. Audytu
on-line lub w siedzibie banku
SZKOLENIA DLA RN: Wymagania Ładu korporacyjnego KNF dla Rady Nadzorczej w Banku
on-line lub w siedzibie banku
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×