Wsparcie sprzedaży w nowej rzeczywistości – warsztaty umiejętnościowe

Cel:

Celem warsztatów zdalnych jest wzmocnienie zaangażowania pracowników Banku Spółdzielczego w prowadzenie rozmowy/ nawiązywanie kontaktu z Klientem w zdalnej formie, wypracowanie postawy otwartości na działania wymuszone przez nową rzeczywistość biznesową i pewności siebie w byciu profesjonalistą w tym zakresie.
 

Korzyści:

Warsztaty zdalne lub w siedzibie Banku; prowadzone w interaktywnej formie – ćwiczenia, rozmowy, scenki.

Wymiar czasowy jednego warsztatu: 9:00–15:00 (możliwa realizacja w innych, dogodnych dla Państwa godzinach).

Metodyka:

Proponowane warsztaty:

 • będą osadzone w realiach pracy Banku,
 • zostaną nakierowane na pracę na konkretnych produktach w trakcie prowadzenia
 • rozmowy sprzedażowej z Klientem (wskazanych przez Bank, uczestników czy trenera),
 • dadzą pracownikom Banku narzędzia sprzedażowe w zakresie omawianych
 • zagadnień do wykorzystania w codziennej pracy.

Program:

SZKOLENIE 1 – BUDOWANIE ZAUFANIA W KONTAKCIE ZDALNYM

Celem warsztatów zdalnych jest wzmocnienie zaangażowania pracowników Banku Spółdzielczego w prowadzenie rozmowy/ nawiązywanie kontaktu z Klientem w zdalnej formie, wypracowanie postawy otwartości na działania wymuszone przez nową rzeczywistość biznesową i pewności siebie w byciu profesjonalistą w tym zakresie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI I UCZESTNIKÓW:

 • Zbudowanie postawy nakierowanej na poszukiwanie rozwiązań w zakresie współpracy z Klientem w zmieniającym się otoczeniu biznesowym;
 • Koncentracja na Kliencie i dbałości o jego poczucie bezpieczeństwa;
 • Wzmocnienie wizerunku Banku dzięki kompetentnej obsłudze Klienta;
 • Profesjonalizm pracownika Banku w kontakcie, mailowym i telefonicznym;
 • Proaktywność w pracy z KlientemWiększa satysfakcja Doradcy z wykonywanej pracy;
 • Ujednolicenie zasad pracy z Klientem w poszczególnych placówkach Banku;
 • Modyfikacja nastawienia uczestników szkolenia do obowiązków służbowych.


KORZYŚCI:
1. Zarządzanie relacjami z Klientem Banku w czasach kryzysu:

 • Planowanie aktywności wzmacniających lojalność Klienta;
 • Rozpoznawanie nowych okazji sprzedażowych.

2. Dbałość o bezpieczeństwo Klienta w trudnej rzeczywistości:

 • Kontraktowanie współpracy;
 • Praca pytaniami budującymi zaufanie;
 • Wsparcie Klienta w korzystaniu z oferty banku w tym z nowości technologicznych.

3. Profesjonalizm w pracy zdalnej budowaniem przewagi wobec konkurencji:

 • Efektywnie przeprowadzona rozmowa telefoniczna wychodząca i przychodząca;
 • Korespondencja listowna, mailowa, netykieta – zasady obowiązujące w wirtualnym świecie.

4. Podsumowanie – czy praca „na odległość” zbliża?

SZKOLENIE 2 – PŁATNOŚCI MOBILNE W CZASIE KRYZYSU

Celem warsztatu jest zmiana postawy pracowników Banku Spółdzielczego na proaktywną w zakresie prowadzenia rozmowy z Klientem dotyczącej nowości technologicznych tj. SGB Mobile i płatności mobilne. Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na budowanie z Klientem Banku relacji opartych na rzetelnym doradztwie, w tym:

 • rozpoznaje istotne działania podejmowane celem przekonania Klienta do współpracy w zakresie korzystania z płatności mobilnych;
 • inspiruje Klienta do korzystania z aplikacji mobilnej SGB i mobilnych płatności, używa wypracowanych na szkoleniu zagajeń w tym zakresie, prezentuje Klientowi korzyści, argumentując w sposób pewny i przejrzysty;
 • porządkuje zagadnienia dotyczące doradczego procesu sprzedaży w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej;
 • uświadamia sobie znaczenie doradczej roli pracownika BS w pracy z Klientem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zrozumiesz, jak ważne jest wykorzystywanie każdego kontaktu z Klientem celem relacyjnego zagajania o płatności mobilne oferowane przez Bank;
 • Podniesiesz skuteczność sprzedażową w obrębie ww. usług;
 • Wzmocnisz postawę zaangażowania nakierowaną na poszukiwanie rozwiązań w kontakcie z Klientem;
 • Zadbasz o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa po stronie Klienta.

DLA ORGANIZACJI:

 • Koncentracja na sprzedaży usług w obszarze płatności mobilnych.
 • Wzrost atrakcyjności oferty prezentowanej Klientowi.
 • Ujednolicenie działań w ww. zakresie w poszczególnych placówkach Banku.
 • Optymalizacja czasu trwania procesu sprzedaży.
 • Wzrost motywacji wewnętrznej dzięki oferowaniu Klientowi kompleksowych rozwiązań.

PROGRAM WARSZTATU:
1. Aktywność sprzedażowa pracownika BS:

 • Proces sprzedaży i jego struktura w trudnej rzeczywistości biznesowej.
 • Źródła wiedzy o Kliencie Banku Spółdzielczego.
 • Znajomość oferty Banku – specyfika produktów kartowych i płatności mobilnych.

2. Zainteresowanie Klienta korzystaniem z nowości technologicznych:

 • Aplikacja SGB Mobile, BLIK, GooglePay, ApplePay, GarminPay, FitbitPay – prezentacja korzyści wynikających z oferty banku dla Klienta, dobór właściwej argumentacji.
 • Zaangażowanie Doradcy w rozmowę, rzetelność przekazu, dbałość o bezpieczeństwo Klienta.

3. Domknięcie rozmowy:

 • Zarządzanie obawami i niezdecydowaniem Klienta w nowej rzeczywistości.
 • Podsumowanie – mobilność w czasach kryzysu.


SZKOLENIE 3 – SPRZEDAŻ DORADCZA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU BIZNESOWYM

Uczestnik rozwinie/ wzmocni kompetencje pozwalające na budowanie/ utrzymanie
profesjonalnych relacji z Klientem Banku w trudnej, kryzysowej rzeczywistości, w tym:

 • angażuje się w zarządzanie relacjami z Klientem Banku i podejmuje działania;
 • wzmacniające poczucie bezpieczeństwa Klienta;
 • dopasowuje sposób prowadzenia rozmowy z Klientem do obecnych realiów;
 • modyfikuje sposób posprzedażowej obsługi Klienta;
 • identyfikuje nowe okazje sprzedażowe, aktywnie i elastycznie wspiera potrzeby Klienta;
 • inspiruje Klienta do korzystania z produktów i usług Banku;
 • kreuje pozytywny wizerunek Banku i własnej osoby w świadomości Klienta.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI I UCZESTNIKÓW:

 • Profesjonalizm pracownika Banku w czasach kryzysu.
 • Modyfikacja nastawienia uczestników szkolenia do obowiązków służbowych, wzmocnienie postawy nakierowanej na poszukiwanie rozwiązań m.in. poprzez wskazanie kierunków zmian wymuszonych przez czasy kryzysu.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa po stronie Klienta.
 • Zaangażowanie Doradców w budowanie i wzmacnianie lojalności Klientów.
 • Wzrost atrakcyjności oferty prezentowanej Klientowi.
 • Podniesienie jakości obsługi Klienta.
 • Ujednolicenie działań w ww. zakresie w poszczególnych placówkach Banku.
 • Optymalizacja czasu trwania procesu sprzedaży.
 • Wzrost motywacji do pracy z Klientem.

PROGRAM:

1. Sprzedaż doradcza w czasach kryzysu

 • Elastyczność pracownika banku w procesie sprzedaży i prowadzeniu rozmowy z nastawieniem na cel.

2. Wsparcie udzielane Klientowi w nowej rzeczywistości:

 • Identyfikacja nowych okazji sprzedażowych.
 • Działania wzmacniające poczucie bezpieczeństwa Klienta.

3. Zaangażowanie Doradcy w prezentację produktów i usług:

 • Zainteresowanie Klienta korzystaniem z produktów oferowanych przez Bank, dobór właściwej argumentacji.
 • Działania wzmacniające lojalność Klienta.

4. Podsumowanie – praca bez schematów.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Wsparcie sprzedaży w nowej rzeczywistości – warsztaty umiejętnościowe

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×