WAKACYJNA PROMOCJA – e-szkolenie zamknięte z ryzyka operacyjnego

Cel:

RYZYKO OPERACYJNE, RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI, ANONIMOWE POWIADAMIANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
Uzyskanie przez uczestników informacji o zakresie wymagań związanych z zadaniamidotyczącymi ryzyka operacyjnego, ryzyka braku zgodności i anonimowegopowiadamiania o nieprawidłowościach na stanowiskach pracy.
Wskazanie problematycznych zdarzeń i zachowania, które może rodzić ryzyko.
Uzyskanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu w zakresie ochrony informacji orazdanych osobowych.

Program:

RYZYKO OPERACYJNE, RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI, ANONIMOWE POWIADAMIANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
Program:
1. Ryzyko operacyjne:

 • Bank jako szczególny rodzaj przedsiębiorstwa.
 • Ryzyko działalności Banku.
 • Czy jest ryzyko operacyjne, jak je rozpoznawać?
 • Obowiązki komórek organizacyjnych oraz pracowników Banku związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym.
 • Zgłaszanie incydentów ryzyka do rejestru.
 • Samoocena ryzyka dokonywana przez komórki i jednostki banku.

2. Ryzyko braku zgodności:

 • Czym jest ryzyko braku zgodności, jak je rozpoznawać?
 • Polityka zgodności (zasady).
 • Obowiązki komórki ds. zgodności oraz pracowników związane z zarządzaniemryzykiem braku zgodności.
 • Identyfikowanie naruszeń zgodności i przekazywanie informacji do pomiaru ryzykabraku zgodności.

3. Anonimowe powiadamianie o nieprawidłowościach:

 • Jakie fakty powinny być przekazywane do wiadomości organów Banku?
 • Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach.
 • Obowiązki pracowników związane z procedurą anonimowego powiadomienia.
 • Ochrona danych osobowych oraz ochrona osób dokonujących powiadomienia.
 • Postępowanie następcze po dokonaniu zgłoszenia.


RYZYKO OPERACYJNE – PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLAPRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

1. Cel zarządzania ryzykiem operacyjnym.
2. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym:

 • Wymagania podstawowe.
 • Podejście procesowe.
 • Role i odpowiedzialności.
 • Zasady identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania.

3. Dokumentacja w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym:

 • Strategia.
 • Zasady/Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym.

4. Etap identyfikacji zdarzeń ryzyka operacyjnego:

 • Odpowiedzialność pracowników.
 • Zasady rejestracji zdarzeń.
 • Kategorie zdarzeń w ryzyku operacyjnym.

5. Zasady ustalania mierników KRI i ich monitorowanie.
6. Samoocena ryzyka operacyjnego.
7. Wzorcowy raport z obszaru zarządzania ryzykiem operacyjnym.
8. Główne zalecenia pokontrolne w obszarze ryzyka operacyjnego.
9. Błędy podczas rejestrowania zdarzeń i przygotowania samooceny ryzyka, których należyunikać.
10. Rola Zarządu i Rady nadzorczej w procesie zarządzania i nadzorowania obszaruzarządzania ryzykiem operacyjnym.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: WAKACYJNA PROMOCJA – e-szkolenie zamknięte z ryzyka operacyjnego

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×