SZKOLENIA DLA RN: Zmiany przepisów prawnych i nadzorczych wpływające na system zarządzania banku

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. System zarządzania bankiem w świetle regulacji zewnętrznych.
2. Nadzór Rady nad zarządzaniem ryzykiem.
3. Ryzyka istotne.
4. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku.
5. Model 3 linii obrony wynikający z przepisów prawnych i nadzorczych.
6. Zmiany w ustawie Prawo bankowe i Rozporządzeniu MRiF z 6 marca 2017 wynikające z wdrożenia Pakietu CRD V/CRR II.
7. Ocena odpowiedniości Zarządu oraz Rady Nadzorczej – Metodyka wydana przez KNF i projekt Rekomendacji Z KNF.
7. Zmiany w Rekomendacji S KNF.
8. Inne nowe przepisy:

  • Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu;
  • Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów i zmiany w Wytycznych EBA;
  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Zmiany przepisów prawnych i nadzorczych wpływające na system zarządzania banku

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×