SZKOLENIA DLA RN: Zadania Rady Nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. System zarządzania bankiem w świetle regulacji zewnętrznych.
2. Rola Rady Nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku.
3. Proces planowanie jako istotny element w zarządzaniu bankiem:

 • ogólne zasady planowania strategicznego,
 • strategia banku spółdzielczego,
 • roczny plan finansowy,
 • plan naprawy i grupowy plan naprawy,
 • podstawy rachunkowości bankowej.

4. Podstawy rachunkowości bankowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • podstawowe elementy sprawozdania finansowego banku.

5. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej za wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.
6. Analiza finansowa:

 • pojęcie analizy finansowej,
 • metody analizy finansowej,
 • analiza wskaźnikowa.

7. Rola Rady Nadzorczej w ocenie rentowności produktów i usług bankowych:

 • pojęcie produktu i usługi bankowej,
 • ocena rentowności produktów bankowych.
 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Zadania Rady Nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×