SZKOLENIA DLA RN: Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych KNF

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. Podstawy prawne i specyfika banku spółdzielczego:

 • Bank spółdzielczy wg ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
 • Bank spółdzielczy jako przedsiębiorstwo bankowe wg ustawy Prawo bankowe;
 • Bank spółdzielczy jako spółdzielnia wg ustawy Prawo spółdzielcze;
 • Specyfika banku spółdzielczego.

2. Podstawy prawne funkcji nadzorczych i kontrolnych Rady Nadzorczej:

 • Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
 • Ograniczenia dotyczące Rady Nadzorczej;
 • Uprawnienia Rady Nadzorczej wg obowiązujących przepisów.

3. Sprawowanie funkcji nadzorczych i kontrolnych w praktyce:

 • Statut banku spółdzielczego;
 • Regulamin działania Rady Nadzorczej;
 • Zasady kolegialnego działania Rady Nadzorczej;
 • Indywidualne uprawnienia i obowiązki członków Rady Nadzorczej;
 • Plany pracy Rady Nadzorczej i ich realizacja jako narzędzie funkcji nadzorczych i kontrolnych.
 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych KNF

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×