SZKOLENIA DLA RN: Wymagania Ładu korporacyjnego KNF dla Rady Nadzorczej w Banku

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. Wprowadzenie do Zasad ładu korporacyjnego KNF.
2. Przedstawienie ogólnych celów Zasad Ładu korporacyjnego w banku.
3. Omówienie obowiązków i kompetencji organu zarządzającego.
4. Omówienie obowiązków i kompetencji organu nadzorującego, w tym:
a. Określenia kompetencji (wiedzy, doświadczenia, umiejętności, rękojmi).
b. Nadzór nad realizacją celów strategicznych oraz istotnych zmian poziomu ryzyka w instytucji nadzorowanej, w tym sprawozdawczości finansowej.
c. Podstawowe zadania Komitetu Audytu.
d. Podstawowe zadania nadzorcze.
e. Ocena skuteczności obszarów nadzorowanych.
f. Zasady współpracy z organem zarządzającym i udziałowcami banku.

  • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Wymagania Ładu korporacyjnego KNF dla Rady Nadzorczej w Banku

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×