SZKOLENIA DLA RN: Polityka oceny odpowiedniości członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze funkcje

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. Kryteria oceny.
2. Zasada proporcjonalności.
3. Kryteria oceny indywidualnej.
4. Kryteria wspólne dla wszystkich osób podlegających ocenie.
5. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
6. Rękojmia.
7. Niezależność osądu.
8. Konflikt interesów.
9. Łączenie stanowisk i funkcji.
10. Komitet Audytu lub pełnienie przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu.
11. Niezależność.
12. Wiedza w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
13. Wiedza i umiejętności z zakresu branży.
14. Członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem.
15. Rada Nadzorcza banku spółdzielczego.
16. Zdarzenia skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny.
17. Pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej.
18. Wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej.
19. Skutki oceny.
20. Formularze oceny.

  • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Polityka oceny odpowiedniości członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze funkcje

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×