Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: EURO-FATCA – procedury należytej staranności banku i zasady raportowania Prawo 13.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Kontraktowanie aktywności Doradcy - szkolenie dla kierowników sprzedaży cz. I Zarządzanie 13.04.2023 09:00 e-szkolenie
Seminarium dotyczące argumentacji w zakresie pozwów WIBOR Kredyty 13.04.2023 10:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja J Ryzyka 14.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Powoływanie, odwoływanie i ocena odpowiedniości – członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także funkcji kluczowych, w tym Koordynatora AML w 2023 Obszar strategii, organizacji i zarządzania 14.04.2023 09:00 e-szkolenie
Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 14.04.2023 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Akademia Kredytowa. Moduł 5. Finasowanie nieruchomości dochodowych Kredyty 14.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Działania Banku zmierzające do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie) Prawo 14.04.2023 09:30 e-szkolenie
Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 14.04.2023 11:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Istotne obowiązki Banku Spółdzielczego w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych w świetle zmian obowiązujących od 01.07.2022 r. Prawo 17.04.2023 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×