Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Efektywna organizacja czasu pracy - czyli jak zarządzać sobą w czasie Zarządzanie 04.04.2023 10:00 e-szkolenie
Zasady oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych – praktyka bankowa i wymogi regulacyjne Kredyty 05.04.2023 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Odpowiedzialność Administratora Danych za działania podmiotu przetwarzającego. Weryfikacja i kontrola podmiotu przetwarzającego, zawieranie Umów powierzenia przetwarzania danych Ogólnobankowe 05.04.2023 09:00 e-szkolenie
Kwartalna analiza zarządzania ryzykiem braku zgodności - analiza za I kwartał 2023r. Ryzyka 05.04.2023 12:30 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Wydarzenie zrzeszeniowe: Szkolenie z systemu AML Ogólnobankowe 06.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Obieg i archiwizacja dokumentów, funkcjonowanie archiwum zakładowego Ogólnobankowe 06.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Ryzyko koncentracji Ryzyka 06.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Testy warunków skrajnych – ryzyko operacyjne Ryzyka 06.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców – warsztaty komputerowe Kredyty 06.04.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Szkolenie obligatoryjne w zakresie realizacji przez Bank Spółdzielczy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem nowych obowiązków Banku Spółdzielczego Prawo 11.04.2023 08:30 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×