Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Ocena ryzyka transakcji kredytowych udzielanych w ramach Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Ryzyka 16.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Regulacje cyberbezpieczeństwa w bankach: dyrektywa NIS 2, nowelizacja ustawy o KSC - rozporządzenie DORA z perspektywy banku spółdzielczego Obszar strategii, organizacji i zarządzania 16.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S Ryzyka 17.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Płynność a rentowność. Strategie finansowania aktywów a strategie płynności finansowej. Rachunkowość 17.10.2023 09:00 e-szkolenie
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości – nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. Prawo 17.10.2023 09:30 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym (szkolenie obligatoryjne, okresowe – co 3 lata) Prawo 18.10.2023 08:30 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Analiza finansowo - ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych - warsztaty komputerowe Kredyty 18.10.2023 09:00 e-szkolenie
PEP - prawidłowe postępowanie, krok po kroku, z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych. Ogólnobankowe 18.10.2023 11:00 sesja on-line
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej, w tym postanowienia sprawozdania Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849, z dnia 27.10.2022 r. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych Ogólnobankowe 18.10.2023 13:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w myśl wytycznych EBA cz. I i II Ryzyka 23.10.2023 - 24.10.2023 08:30 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×