Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Dobór zabezpieczeń wierzytelności i jego konsekwencje z punktu widzenia postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłości dłużnika i osoby trzeciej. Studium przypadku dotyczące hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i zastawu rejestrowego Prawo 29.03.2024 09:00 e-szkolenie
Zarządzanie ryzykiem biznesowym Ryzyka 29.03.2024 09:00 e-szkolenie
Cyberbezpieczeństwo w kontekście bezpieczeństwa organizacji Ogólnobankowe 02.04.2024 09:00 e-szkolenie
Ryzyko ESG w działalności banku Ryzyka 02.04.2024 09:00 e-szkolenie
Egzekwowanie zadań w zespole sprzedażowym Zarządzanie 05.04.2024 09:00 e-szkolenie
Akademia kredytowa - poziom zaawansowany- Moduł 3 Analiza podmiotów w oparciu o PKPiR oraz wybrane miary oceny efektywności inwestycji. Kredyty 11.04.2024 09:00 e-szkolenie
Kontrola wewnętrzna - podstawy Audyt, kontrola wewnętrzna 11.04.2024 09:00 e-szkolenie
FINREP – sprawozdawczość finansowa banku - powtórzenie wiadomości z zakresu jej sporządzania w oparciu o instrukcję NBP Rachunkowość 16.04.2024 09:00 e-szkolenie
Przegląd procedur bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem ryzyka transformacji cybernetycznej -Nowość Ryzyka 10.05.2024 09:00 e-szkolenie
Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w banku spółdzielczym Rachunkowość 16.05.2024 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×