Postaw na sprzedaż!

Adresaci:

Pracownicy sprzedaży banku spółdzielczego różnego szczebla.

  • Miejsce szkolenia: siedziba banku
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe
Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem.

Zasady odpłatności
Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.
Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

* Pakiet szkoleń JESTEM NOWY! – Warunki techniczne
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:
- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Postaw na sprzedaż!

Data:

Miejsce szkolenia: siedziba banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×