Kurs Kasjera złotowego

Adresaci:

Pracownicy banków, którzy są zatrudnieni przy czynnościach kasowo-skarbcowych.

Cel:

Zapoznanie uczestników szkolenia z systemami protekcji banknotów autentycznych. Przybliżenie technik fałszerskich ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony.
Prezentacja metod prawidłowej analizy zabezpieczeń pozwalających na sprawne, dyskretne i bezbłędne sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
(e-szkolenie potrwa ok. 5 godz.)

Program:

Ogólny opis procesu produkcji banknotów:

 • produkcja papieru banknotowego,
 • techniki drukowania (druk offsetowy, typograficzny i stalorytniczy) ze wskazaniem na cechy charakterystyczne elementów wydrukowanych,
 • zabezpieczenia banknotów (znak wodny, pasek zabezpieczający, mikrodruk, efekt przeźrocza, farba zmienna optycznie, druk kątowy, hologram) stosowane w papierni i drukarni oraz wykorzystanie informacji zawartych w zabezpieczeniach – na przykładach różnych walut.

Techniki fałszerskie:

 • banknoty fałszywe, sfałszowane i preparowane,
 • wykonywanie falsyfikatów z wykorzystaniem drukarki laserowej lub druku offsetowego. Wskazanie cech obu technik w możliwościach naśladowania wyglądu banknotu oryginalnego,
 • imitacje zabezpieczeń i metody ich demaskowania.

Tematy uzupełniające wiedzę z zakresu szkolenia:

 • zasady wymiany banknotów zniszczonych (banknoty preparowane),
 • monety autentyczne i fałszywe,
 • wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.

Test egzaminacyjny pozwalający sprawdzić stopień przyswojonej wiedzy.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kurs Kasjera złotowego

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×