E-SZKOLENIE: RODO w HR (dokumentacja pracownicza) w świetle najnowszych stanowisk i wytycznych

Szkolenie - rozwojowe

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia uporządkują swoją wiedzę na temat podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników - poznają obowiązki pracodawcy w tym zakresie, a także dowiedzą się, jakie są możliwe podstawy przetwarzania danych osobowych pracowników. Omówimy stany faktyczne oraz najczęściej w praktyce pojawiające się wątpliwości, a także rozwiejemy mity, jakie zdążyły już narosnąć wokół RODO (np. czy trzeba zrezygnować z listy obecności, czy pracownikom należy nadać numery lub pseudonimy, czy można „sprawdzać” pracownika na Facebooku, czy można dzwonić do byłego pracodawcy osoby zgłaszającej się do pracy u nas?).
Szkolenie ma przede wszystkim wymiar praktyczny, a główny nacisk położony zostanie na najnowsze wytyczne i stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz resortu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5 h.

Program:

1. Podstawowe kwestie i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem rodzaju danych przetwarzanych w toku rekrutacji i zatrudnienia.
2. Podstawy przetwarzania danych osobowych
- kiedy/czy zawsze potrzebna jest zgoda?
- kiedy można przetwarzać dane „zwykłe”, a kiedy dane „wrażliwe”?
3. Zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO i ich wpływ na funkcjonowanie obszaru HR.
4. Obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Wybrane sytuacje przetwarzania danych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych w zakresie:
- służbowych danych kontaktowych pracownika oraz wykorzystywania jego prywatnych danych kontaktowych,
- dokumentów przechowywanych w aktach osobowych,
- wykorzystywania danych biometrycznych pracowników,
- monitorowania pracowników,
- możliwości badania trzeźwości pracowników.
6. Outsourcing usług kadrowych, rekrutacyjnych lub innych - umowa powierzenia przetwarzania danych (kiedy należy ją zawrzeć i jak zrobić to bezpiecznie dla administratora).

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 12.10.2021 09:00
  • Data zakończenia: 12.10.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: RODO w HR (dokumentacja pracownicza) w świetle najnowszych stanowisk i wytycznych

Data: 12.10.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: RODO w HR (dokumentacja pracownicza) w świetle najnowszych stanowisk i wytycznych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×