E-SZKOLENIE Poprawki do Polskiego Ładu – zmiany w podatkach od 1.07.2022 istotne dla BS

Szkolenie - rozwojowe

Cel:

Celem szkolenia jest:

1) omówienie zmian w podatkach od 1.07.2022 (poprawki do „Polskiego Ładu”) w zakresie istotnym dla banków spółdzielczych,

2) omówienie pozostałych aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez banki spółdzielcze wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych,

3) udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo - księgowych.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla banków spółdzielczych oraz świadczy na ich rzecz usługi doradztwa podatkowego.

Metodyka:

szkolenie on line 2X1,5 godziny

Program:

1.  Zmiany od 1.07.2022 („poprawki do Polskiego Ładu”)
Zmiany obowiązujące (w większości) od 1.07.2022, m. in. w zakresie: zmiana skali podatkowej poprzez obniżenie stawki PDOF z 17 % do 12 %, zmiana wysokości kwoty pomniejszającej zaliczkę na podatek (dotychczas 425 zł) i ustalanie jej indywidualne w zależności od treści PIT-2 oraz innych oświadczeń złożonych przez pracownika, likwidacji „ulgi dla klasy średniej” oraz obowiązku porównywania wysokości zaliczek wg przepisów z 2021 i 2022, rozszerzenia zakresu informacji objętych oświadczeniem PIT-2, składania PIT-2 u więcej niż jednego płatnika, składania PIT-2 przez osoby niebędące pracownikami (np. zleceniobiorcy), zakresy odpowiedzialności płatnika w przypadku podania przez pracownika lub inna osobę nieprawdziwych informacji w PIT-2, ulgi dla samotnych rodziców i zasad uwzględniania tej ulgi przy obliczaniu wysokości zaliczek na PDOF, ulgi dla rodzin wielodzietnych („ulga 4+”), zmiany w zakresie zwolnienia z podatku świadczeń dokonywanych na rzecz byłych pracowników po przejściu na emeryturę, obowiązek informacyjny nakładany na pracodawcę w odniesieniu do nowych pracowników, zmiana terminu wprowadzenia obowiązku składania JPK_KR, zmiany dotyczące składek zdrowotnych, pozostałe zmiany.

2. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatków przez BS wynikające z aktualnych interpretacji i orzecznictwa

Wybrane aktualne interpretacje i wyroki dotyczące m. in. wypłaty dywidendy spadkobiercy zmarłego udziałowca (19% PIT, czy podatek od spadków i darowizn?), dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, sponsoringu (z uwzględnieniem przepisów wprowadzających od. 1.01.2022 r. „ulgę na sponsoring”) i darowizn.

3.  Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące aktualnych zagadnień podatkowych

Odpowiedzi na pytania uczestników, także dotyczące zagadnień podatkowych innych niż wymienione w punktach poprzednich.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 05.07.2022 00:00
  • Data zakończenia: 05.07.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE Poprawki do Polskiego Ładu – zmiany w podatkach od 1.07.2022 istotne dla BS

Data: 05.07.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×