E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia rachunków (w tym w okresie pandemii COViD-19)

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Pracownicy Banku spółdzielczego realizujący transakcje przy udziale rachunków bankowych oraz realizujący transakcje okazjonalne a także pracownicy pionu kredytowego, w szczególności realizujący zabezpieczenie spłaty kredytu oraz osoby nadzorujące realizację ustawy.

Wymagania:

Brak.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5h.

Program:

1. Rodzaje rachunków bankowych (w tym rachunki wspólne i powiernicze).
2. Szczegółowe uprawnienia dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych.
3. Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku, także po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 1 lipca 2016 r.
4. Zajęcie rachunków bankowych przez organ egzekucyjny ze szczególnym uwzględnieniem zajęcia rachunków bieżących, rachunków wspólnych i rachunków oszczędnościowych itp.
5. Skutki prawne wynikające z rozwiązania umowy rachunku bankowego lub wygaśnięcia z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 1 lipca 2016 r.
6. Obowiązek przekazania informacji dla Gminy w zakresie rachunków nie obsługiwanych w określonym przedziale czasowym.
7. Udzielenie informacji dla osób uprawnionych w oparciu o „Centralną Informację o Rachunkach”.
8. Szczegółowe omówienie zasad zwolnienia od zajęcia egzekucyjnego z dniem 20 sierpnia 2016 r. oraz z dniem 8.09.2016 r.
9. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – po 8 września 2016 r.
10. Nowe obowiązki Banku obowiązujące od 8 lutego 2017 r. w zakresie informacji o opłatach związanych z prowadzaniem rachunku bankowego dla konsumentów oraz prowadzenia „rachunków podstawowych” i przeniesienie rachunków.
11. Nowy podział rachunków rozliczeniowych w Banku po 1.07.2018 r. z uwzględnieniem rachunku VAT oraz blokady szefa KAS.
12. Zasady prowadzenia rachunku bankowego w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 01.06.2021 09:00
  • Data zakończenia: 01.06.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia rachunków (w tym w okresie pandemii COViD-19)

Data: 01.06.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia rachunków (w tym w okresie pandemii COViD-19)

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×