Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny

  • Rok wydania: 2019
  • Stron: 10
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 16,26 zł netto PLN
Opis:

Zasady postępowania banku w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego dla zmarłego posiadacza rachunku lub zmarłego kredytobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), która to działalność została zarejestrowana w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (CEIDG). Praktyczny poradnik.

Rozdział I. Wstęp

Rozdział II. Działania Banku, które powinny być podjęte z chwilą stwierdzenia, że nastąpił zgon posiadacza rachunku lub kredytobiorcy, który prowadził przedsiębiorstwo wpisane do CEIDG

Rozdział III. Zarządzanie przedsiębiorstwem w okresie po śmierci przedsiębiorcy, przed powołaniem zarządcy sukcesyjnego (działania zachowawcze)

Rozdział IV. Zasady powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę (w okresie poprzedzającym zgon)

Rozdział V. Szczegółowe zasady ustanawiania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy

Rozdział VI. Sprawowanie zarządu sukcesyjnego przy udziale zarządcy

Rozdział VII. Pozostałe zadania, które powinny być realizowane przez zarządcę sukcesyjnego

Rozdział VIII. Zasady dysponowania środkami na rachunku zmarłego przedsiębiorcy w okresie poprzedzającym zarząd sukcesyjny a następnie w okresie po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego

Rozdział IX. Zasady postępowania Banku w przypadku zgonu przedsiębiorcy, który przed śmiercią zaciągnął kredyt i nie dokonał jego pełnej spłaty

Rozdział X. Zakończenie

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje:
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×