Załączniki do projektu Regulaminu określającego Zasady restrukturyzacji...

Załączniki do projektu Regulaminu określającego Zasady restrukturyzacji...

  • Rok wydania: 2022
  • Stron: 72
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 48,00 zł netto PLN
Opis:

Załączniki do projektu Regulaminu określającego Zasady restrukturyzacji zadłużenia kredytowego w banku spółdzielczym
(uaktualnionego wg stanu na dzień 1.03.2021 r. z uwzględnieniem Wytycznych EBA z dnia 31.10.2018 r. obo-wiązujących od 1.07.2019 r.)

Spis treści
ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Aneks do umowy kredytowej | s. 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Aneks do umowy kredytowej | s. 9
ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Aneks do umowy kredytowej | s. 11
ZAŁĄCZNIK NR 4 do regulaminu w restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Aneks do umowy kredytowej | s. 13
ZAŁĄCZNIK NR 5 do instrukcji restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Aneks do umowy kredytowej | s. 15
ZAŁĄCZNIK NR 6 do regulaminu w sprawie restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Umowa konwersji zadłużenia kredytowego | s. 17
ZAŁĄCZNIK NR 7 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | U mowa konwersji zadłużenia kredytowego | s. 25
ZAŁĄCZNIK NR 8 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, który powinien być sporządzony, w przypadku, gdy stroną umowy jest konsument | Umowa ugody | s. 34
ZAŁĄCZNIK NR 9 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, który powinien być sporządzony, w przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument | Umowa ugody | s. 43
ZAŁĄCZNIK NR 10 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Porozumienie tymczasowe | s. 46
ZAŁĄCZNIK NR 11 wniosek o przejęcie ruchomości w przypadku bezskutecznej licytacji | s. 49
ZAŁĄCZNIK NR 12 wniosek o przejęcie nieruchomości w przypadku bezskutecznej licytacji | s. 51
ZAŁĄCZNIK NR 13 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Protokół zdawczo-odbiorczy | s. 53
ZAŁĄCZNIK NR 14 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | s. 55
ZAŁĄCZNIK NR 15 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | s. 57
ZAŁĄCZNIK NR 16 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Uchwała zarządu banku spółdzielczego w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia aukcji (przetargu) | s. 59
ZAŁĄCZNIK NR 17 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Regulamin aukcji organizowanej przez Bank Spółdzielczy | s. 60
ZAŁĄCZNIK NR 18 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Regulamin przetargu ofert organizowanego przez Bank Spółdzielczy | s. 63
ZAŁĄCZNIK NR 19 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Wykaz uczestników aukcji organizowanej przez Bank Spółdzielczy | s. 65
ZAŁĄCZNIK NR 20 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Pełny wykaz składników majątkowych będących przedmiotem aukcji organizowanej przez Bank Spółdzielczy | s. 66
ZAŁĄCZNIK NR 21 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Protokół rejestrujący przebieg aukcji | s. 67
ZAŁĄCZNIK NR 22 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Protokół z przebiegu aukcji, która odbyła się w siedzibie Banku Spółdzielczego | s. 68
ZAŁĄCZNIK NR 23 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Protokół z przebiegu przetargu ofert, który odbył się w siedzibie Banku Spółdzielczego | s. 70
ZAŁĄCZNIK NR 24 do regulaminu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego | Protokół sporządzony na okoliczność sprzedaży składników majątkowych dłużnika w drodze negocjacji (z wolnej ręki) sporządzony w siedzibie Banku Spółdzielczego | s. 72

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje: Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×