Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 • Rok wydania: 2018
 • Stron: 131
 • Format: A4
 • Wydanie: e-book
 • Cena: 32,52 zł netto PLN
Opis:

Wytyczne i Rozporządzenie ws.: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wydanie II, stan na dzień 2.01.2019, uzupełnione o wzory oświadczeń:

 • Banku Spółdzielczego w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy o pracę
 • Banku Spółdzielczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  w związku z zawarciem umowy o pracę
 • Banku Spółdzielczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  kandydatów zgłoszonych do Zarządu lub do Rady Nadzorczej
  Banku Spółdzielczego w ………………..
 • Banku Spółdzielczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  osób powołanych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku Spółdzielczego w …………….
 • Banku Spółdzielczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  w związku ze złożeniem oferty w zakresie zawarcia umowy zlecenia
 • Banku Spółdzielczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  w związku zawarciem umowy zlecenia
 • Banku składane klientom Banku Spółdzielczego w związku z realizacja obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych a wynikających z postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz. UE L119 z 10.05.2016 r.) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

i wzoru umowy:

 • sporządzonej przez administratora danych osobowych(w przypadku powierzenia wykonawcy [zleceniobiorcy] przetwarzania danych osobowych)
Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje:
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×