AUDYTOR ISO

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie skierowane zarówno dla osób pełniących już role audytorów wewnętrznych jak i dla osób przygotowujących się dopiero do pełnienia roli audytora wewnętrznego. Ponadto uczestnikami szkolenia mogą być osoby odpowiedzialne za nadzór lub koordynację różnych obszarów i procesów w banku, chcący zdobyć wiedzę pozwalającą na osiągnięcie zgodności z wymaganiami standardu dotyczącego zarządzania ciągłością działania.

Wymagania:

Znajomość zasad funkcjonowania audytora wewnętrznego.

Cel:

Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 22301,  27001, 31000 oraz nowoczesnych metod zarządzania ciągłością działania w oparciu o wymagania międzynarodowej normy.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja:
Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Osoby, które ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat Audytora wewnętrznego ISO. Osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia kursu Audytora wewnętrznego.

 

Program:

Szczegóły oferty w załączniku pdf do pobrania.

BCMG

  • Miejsce szkolenia: on-line
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 849 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: AUDYTOR ISO

Data:

Miejsce szkolenia: on-line

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×