Aktywność w sprzedaży produktów kredytowych Banku

Adresaci:

Pracownicy Banku Spółdzielczego.

Wymagania:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obsługą Klienta w zakresie produktów kredytowych Banku. Od uczestników wymagana jest znajomość oferty Banku w obszarze omawianych produktów.

Cel:

Celem szkolenia jest wzmocnienie zaangażowania pracowników Banku Spółdzielczego w inicjowanie i nawiązywanie kontaktu oraz prowadzenie rozmowy z Klientem w zakresie oferty kredytowej Banku, wypracowanie postawy otwartości na działania wymuszone przez nową rzeczywistość biznesową i pewności siebie w byciu profesjonalistą w tym zakresie.

Korzyści:

 • Zbudowanie postawy nakierowanej na poszukiwanie rozwiązań w zakresie współpracy z Klientem w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
 • Koncentracja na Kliencie i dbałości o jego poczucie bezpieczeństwa.
 • Wzmocnienie wizerunku Banku dzięki kompetentnej obsłudze Klienta.
 • Profesjonalizm pracownika Banku w kontakcie bezpośrednim i zdalnym.
 • Proaktywność w pracy z Klientem.
 • Większa satysfakcja Doradcy z wykonywanej pracy.
 • Ujednolicenie zasad pracy z Klientem w poszczególnych placówkach Banku.

Program:

1. Aktywność sprzedażowa pracownika BS:

 • Proces sprzedaży w trudnej rzeczywistości biznesowej.
 • Działania proaktywne, inicjowanie kontaktu.

2. Kreowanie wizerunku zewnętrznego:

 • Przygotowanie do rozmowy biznesowej.
 • Standardy jakości obsługi Klienta i savoir-vivre „na dzień dobry”.
 • Etyka zawodowa, budowanie zaufania i wiarygodności.

3.Budowanie interakcji z Klientem – organizacja i prowadzenie spotkania:

 • Dbałość o atmosferę rozmowy.
 • Znaczenie nastawienia do roli sprzedawcy a sukces w kontaktach z Klientem.

4. Cele spotkania z Klientem – kontakt bezpośredni:

 • Działania nakierowane na zainteresowanie Klienta ofertą Banku.
 • Przekonanie Klienta do współpracy z BS.
 • Cross-selling – perspektywiczne myślenie w kategoriach zysku.

5. Kontynuowanie działań sprzedażowych w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z Klientem:

 • Efektywnie przeprowadzona rozmowa telefoniczna wychodząca i przychodząca.
 • Korespondencja listowna, mailowa.

6. Zaangażowanie pracownika Banku jako podstawa utrzymania/ pozyskania Klienta:

 • Zarządzanie obawami i niezdecydowaniem Klienta w nowej rzeczywistości, rzetelność przekazu, dbałość o bezpieczeństwo Klienta.
 • Finalizacja kontaktu.

7. Podsumowanie – elastyczność a schematy.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Aktywność w sprzedaży produktów kredytowych Banku

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×