Akademia sprzedaży - cykl szkoleniowy blended learning

Adresaci:

Doradcy i pracownicy obsługi klienta banku.

Wymagania:

Bezpośredni kontakt z klientem.

Cel:

Pomożemy Ci nawiązać trwałe relacje z klientami banku i poznać bogate możliwości sprzedażowe. Spotkaj się z ludźmi o podobnym profilu stanowiska, wymień się doświadczeniem i skorzystaj z bezpośredniego kontaktu z trenerem.

Metodyka:

Trzy moduły szkoleniowe prowadzone stacjonarnie i/lub on-line.

Metody i narzędzia: ćwiczenia indywidualne (praca z zeszytem ćwiczeń) oraz zadania zespołowe, dyskusje moderowane oraz interaktywne mini-wykłady.

 

Dla szkoleń organizowanych w siedzibie banku cena jest ustalana indywidualnie na zlecenie.

Program:

Cz. 1 "Myśl pytaniami!" - budowanie długofalowej relacji z Klientem na etapie badania potrzeb

 • Model komunikacji i filtry, które utrudniają proces porozumiewania się w sprzedaży doradczej.
 • Elementy aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • ‘Myśl Pytaniami’ - zmień swoje pytania, a zmienią się odpowiedzi, które uzyskujesz od Klienta.
 • Włącz ciekawość na rozmówcę – czyli Klient w centrum uwagi.
 • Zasada ‘białej kartki’, czyli jak pozbyć się założeń i znaleźć motywy zakupu Klienta.
 • Pytania korzystne dla procesu budowania relacji i badania potrzeb w sprzedaży doradczej.
 • Analiza potrzeb na III poziomach - fakty, emocje i sposób działania.

 

Cz. 2 Stosowanie języka korzyści w sprzedaży produktów bankowych: rachunki, karty, bankowość mobilna

 • Składowe języka korzyści i odwołanie do potrzeb Klienta.
 • 3 poziomy informacji na temat potrzeb Klientów – fakty, motywacja i metody działania.
 • Jak i co mówić o produkcie / usłudze, aby skutecznie pozyskiwać uwagę Klientów?
 • „Mniej znaczy więcej” – czyli sposób na osiąganie rezultatów przy optymalnym nakładzie pracy,
 • Elementy wizualizacji oraz storytellingu w używaniu języka korzyści (m. in. ‘taktowanie’ na 3)
 • Zastosowanie języka korzyści w sprzedaży rachunków bankowych, kart oraz przy prezentowaniu bankowości mobilnej.

 

Cz. 3 Radzenie sobie z wymagającym („trudnym”, agresywnym) Klientem

 • Inspiracja: ponadstandardowa obsługa Klienta.
 • Spełnienie procedur, zamknięcie sprawy czy satysfakcja Klienta?
 • Tzw. ‘trudny’ Klient to wymagający Klient.
 • Zmień słowa i swoje nastawienie, by zmienić rzeczywistość.
 • Z jakimi trudnymi kwestiami trafiają do nas Klienci i jakie emocje stoją za nimi?
 • Zarządzanie emocjami – swoimi oraz Klienta.
 • Co pomaga zabezpieczyć relację, a co ją niszczy?
 • 4 poziomy zaufania Klienta.
 • Model pracy z reklamacją Klienta – teoria i praktyka sprzedażowa.
 • Style zachowań interpersonalnych. Co kieruje daną osobą i jak się komunikuje z otoczeniem?
 • Zachowania asertywne a postawa asertywności – co różni te pojęcia w praktyce?
 • 5 praw człowieka według H. Fensterheima – zasady asertywności.
 • Model asertywnej odmowy.
 • 5-stopniowy model obrony granic w sytuacji, gdy Klient przekracza wyznaczone granice.
 • Miejsce szkolenia:
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Cena podstawowa:
 • Cena: 1039 zł/os.
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe
Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem.

Zasady odpłatności
Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.
Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

* Pakiet szkoleń JESTEM NOWY! – Warunki techniczne
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:
- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Akademia sprzedaży - cykl szkoleniowy blended learning

Data:

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×