AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI: Menedżer Banku Spółdzielczego liderem nowych wyzwań

Adresaci:

Menedżerowie pragnący rozwijać kompetencje liderskie sprzyjające wzrostowi efektywności i zaangażowania w realizację celów biznesowych.

Cel:

Dzisiejszy świat biznesu jest nacechowany szybkimi zmianami, nowymi wyzwaniami i zadaniami pełnymi złożonych i niejednoznacznych zagadnień. Środowisko biznesowe jest mocno zróżnicowane – pracujemy z osobami z długim stażem pracy i doświadczeniem oraz z osobami młodymi rozpoczynającymi życie zawodowe.
W takich okolicznościach Menedżerowie potrzebują zestawu kluczowych kompetencji (zarządzanie, liderowanie) oraz zestawu konkretnych narzędzi, które pomogą w codziennych aktywnościach, dostarczą praktycznych rozwiązań i w rezultacie przyniosą korzyści z ich zastosowania.
Zajęcia w ramach projektu są zorientowane na maksymalne wykorzystanie osobistego potencjału w trakcie nabywania nowych umiejętności.

Metodyka:

Schemat uczenia się i nabywania umiejętności podczas zajęć oraz dzielenia się wiedzą z innymi:

Przed zajęciami:

 • Zapoznanie się z artykułami tematycznymi w zakresie przywództwa
 • Samoocena poprzez dedykowane kwestionariusze (psychologiczne/osobowości).

W trakcie:

 • Praca na biznesowym studium przypadku
 • Gry biznesowe
 • Praca w dwójkach i trójkach z informacją zwrotną
 • Symulacje biznesowe
 • Przykłady Uczestników warsztatu
 • Wypracowanie dobrych praktyk.

Po zajęciach:

 • Przygotowanie One Pager dla podległego zespołu – czym się podzielę, czym zainspiruję?
 • Zadanie do wykonania po warsztacie – krótkie wspierające realizację bieżących zadań
 • Informacja dla przełożonego jak pracować z Uczestnikiem warsztatu.

Program:

I. Od managera do lidera - transformacja zarządzającego – 2 dni
II. Modele zarządzania – zwiększające efektywność i zaangażowanie – 2 dni
III. Komunikacja zmiany – zarządzanie zmianą – 2 dni
IV. Budowanie siły zespołu – wspieranie i rozwój różnorodnych zespołów – 2 dni
V. Warsztaty rozwojowe metodą action learning – 1 dzień.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI: Menedżer Banku Spółdzielczego liderem nowych wyzwań

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×